Marketer

Znajdziemy korzystne rozwiązanie Twojej sprawy!

 

Znajdziemy korzystne rozwiązanie Twojej sprawy!

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Honorarium

Za prowadzenie sprawy pobieramy wynagrodzenie tylko w razie uzyskania dla Państwa odszkodowania. W razie gdy podejmiemy się prowadzenia sprawy, a okaże się, że odszkodowanie nie przysługuje nie pobieramy żadnego honorarium. Za prowadzenie sprawy na tym etapie nie pobieramy żadnych innych opłat ani kosztów.
 
Jeżeli dłużnik nie uzna roszczenia ani nie wystąpi z propozycją ugody, którą poszkodowany zaakceptuje konieczne może być skierowanie sprawy na drogę sądową. Gdy Klient zdecyduje się  na wytoczenie powództwa nasze honorarium nadal zależne jest tylko od rezultatu. W razie całkowicie przegranej sprawy nie pobieramy żadnegowynagrodzenia. 
Specyfika postępowania sądowego wymaga jednak aby opisać inne koszty jakie mogą się pojawić. Wnosząc do sądu pozew należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu (w dużym uproszczeniu żądanej kwoty). W postępowaniu sądowym może pojawić się konieczność powołania biegłego. Istnieje wówczas obowiązek zapłaty jego wynagrodzenia. Osoby o trudnej sytuacji mogą być od powyższych kosztów zwolnione. W przypadku wygranej pozwany musi zwrócić powodowi te koszta.
 
Koszt zastępstwa procesowego Klienta przez radcę lub adwokata jest ponoszony dopiero gdy sąd takie wynagrodzenie zasądzi. Jeżeli sąd orzeknie, że koszty procesu znoszą się wzajemnie koszt zastępstwa procesowego jest przez Klienta ponoszony tylko w połowie jego minimalnej wysokości. Sąd orzeka, że koszty znoszą się przy ugodzie-Klient posiada wówczas środki na to wynagrodzenie. W przypadku gdy sprawa jest przegrana to pozwanemu przysługuje zwrot kosztów zastępstwa.
 
Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom osób  poszkodowanych w wypadkach, którzy odczuwają obawę przed sporem sądowym przeciw Towarzystwom Ubezpieczeniowym (z czego często korzystają ubezpieczyciele, wypłacając zaniżone odszkodowania licząc, że poszkodowany nie pójdzie do sądu) proponujemy Państwu  unikatowe rozwiązanie.
Resus Biuro Dochodzenia Odszkodowań i Pomocy Prawnej bierze na siebie całą odpowiedzialność finansową sporu sądowego.